ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

 ÿ, et ç â È ÿ ÿ ÿ

Levy è Í. Zieske (1971), è AB et ÿ â Ã â QRS û ì, ì Î ó é û é et Ü à ЗR ò ó Ó Î, é, â Ü, ο à ó Ä. À ö Ð ò ó QRS, Ä; À å ö Ð ò à ì QRS, Ä ÿ Ü Ä ç é ñ î CA ü, à õ â à Et à ЗR, ò å a et a a et a a QRà QRS, ì ì ã é è

ABé AB è, è é ö Ð ò Å å î ê QRS. å Ì. Segers ,ë, î ò í å ò ü ü î, Î î å ÿ (é ") ÿ ü þ ü ñ è. Î ü, î…. Segers î ò et à à Et et ä ì î ÿ à à. Ü à õ Ì. Segers, R. Grant (1956) ë ó ü ñ ñ ÿ ÿ é à. Í ë ü â, ,, , , É ð ò ( ò) ì å Î à. Ñ ​​ et ÿ Ò. James (1967), ü ò ü à et Î et CA à î ÿ û Â. Ì. Rosenbaum Å Å. Lepeschkin (1955) ÿ å é ÿ ü Ó ì â ( ì) et ì CA à. Ì, î à þ À et , Èå, å ò þ è [[[[ Â È. È., 1961; Í Ì. È. Et ð., 1972] Å ÿ Í. Å. î (1901).

Î et þ ÿ õ é õ ì AB è. û: 1) å à CA à; 2) CA à; 3) AB à; 4) å à õ â; 5) å ÿ õ å â. Û: 1) AB ÿ: à) ñ ì QRS ( , ÿ, à); á) ñ è è â Ð ã â QRS ; 2) ÿ AB ÿ: à) ñ et â; b) et et â; â) é é é à AB ÿ ç à â ( ÿ ò).
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

 ÿ, et ç â È ÿ ÿ ÿ

 1.  ÿ, et  ÿ ñ et â
  å ó é Â et ë A. Cushny (1897), É þ þ é É è â à è, É è. Å å å å á ì å Î î â 1906 ã. Ê. Wenckebach, ì þ ó. Å Ã ó à è û L. Gallavardin и ò. (1914).
 2. À à ÿ. Å å è ÿ ÿ
  Ð î Á-10 I46.9 à et et à Â õ à Ð - ü ÿ, Ü õ é, å è ü , å à à õ õ (å, Å), Ã - ü î à. Ü é ñ, ó à, þ, é è,
 3. Å å Â è
  Å é è â Et et et. ,, À é ÿ et õ ( ); Î ò ê û û À propos de à à et I a. Â à â É ñ è »
 4. ÿ
  ( Â) ÿ - à ÿ Î à, et é ÿ ÿ É è â et î ÿ. Å é î ò ç À à, å - ç õ â ο ç Â. Et et, et è Â, à ç õ
 5. û, å à et à
  À ÿñ ÿ à ó ò Å û: â à, Å î à, à, 2,3- å- à (2,3- Ã). é ò à å à ñ ñ Ì ò à P50 - å ÿ à , et ì í í à 50% ( C .. 22-23). Å î ç â
 6. Ì et ÿ
  Å è - ÿ ÿ ÿ. Î å û Et ÿ Î î, î ÿ è, et è. Et et þ û å ÿ ÿ ÿ. î ÿ à et õ (É (et , et ÿ, et à, et ÿ et F.) et a ü î
 7. À é è
  à î, de a a a À õ î î- ó þ, û et ì et Å å. À ø ä, î à ç õ õ è è è ,, et Ó, þ ñ é ÿ et ì î à ó et ó
 8. IIIÂ à III è, et ÿ Â à
  et ó ì é et â - Ü é û à. É ì ( û) å î (QRû QRS), ,,, Ì â ò é ì è Í ó. Å et å et é ÛÂ û î ì ò ò ÿ
 9. ÿ ÿ (ç ÿ Î è î à)
  Å et å û, î, î K å û Â ûé âå î é à, å î ò î ò é î et î à. ÿ å î ü À һ ( ÿ ÿ), Î å î, î ÿ Ò ÿ î
 10. Î ò é è »è é et » Ã?
  Ê, î ü î? - é ã ò ü à, í ò Ü ñ ü û ó, û è. É ã ò ü ì û. - é ë ñ ì ì et Ì ì ì. Å ü ü û, û, û. É ã ò ä ÿ et È, é ì
 11. Ü è ü? (Et ÿ ÿ õ)
  Ê î, ó î þ î Ò å û. Å å ü, î ÿ à ö à â à ê ê þ è è è è þ. ò ó ö è, ñ ñé û, ò ì õ, î ñ é - å é û. Â
 12. ÿ è ÿ Ó- ÿ û é â et õ
  1980 1980 1980 1980 1980 ----- 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 Å ÿ ÿ ì à î , Â Å Å et à Å ÿ ÿ õ â é, à å à É é é è. ÿ Ó- ÿ ( þ Ó- Ó) î à k ä ÿ à Â ó
 13. Et et et .
  Î 4 à - å ÿ k et é Et et. 4 ï. À sur a û. Ê 1 ï è. 5 ï. Å õ â è. Ã (Õ) ò ñ þ à et ö Å è ñ õ í, å Et ê. é
 14. ûâ II è, è å Â ñ ì ÿ î et õ ä ( õ) â
  1894 ã. Ò. Engelman ,ë, î í ë a Å et Å å è ò é ê, ì, Ì î ÿ. 5ç 5 Êò Ê. Wenckebach (1899) ë å å å а а и о î Lu et Luciani î et, é å â 1872 ã. Ë à é í. 1906 ã. J. Hay ë, î è
 15. À , ,,,, à et ÿ a ÿ. , ,,, à a a. ,,, ÿ. Et ó ü, î ÿ é. , ,,, þ þ ... Ü. Ê å ü?
  , Î, î ø ü î ò î, î å Ò â ñ. Í ÿ þ ñ ,, ò, î ÿ à Å à ü ç î à. Î ò ü ñ, ò à Ü ñ ì- î ì. Î é è, ü - å и å ò. ÿ ÿ ÿ ÿ è ê þ è
 16. Å et å?
  Û ü è. û et û ü, à û ÿ, å à , A å å ò, â ó. Î î - ü þ à ÿ à et î å. Ì å - ü ü å ì, î î Ü ì î- ó î à. Î å ü ü é å ò ò ò à, et
 17. Et et ÿ?
  Å ì ü ð à þ ó, Ó í é þ ò. Ü ì î å å è,, î É ê, é û È, î ÿ ì ç õ â Ñ ​​et et. ü å î à å Å, î ê å ÿ
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com