ÿ
Î å
è û
ì
<< ÿ >>

Å û î ÿ


É ò ÿ.
Í ÿ ì î é é à, é é, é ,É, ñ ì ì et.
 é û: â 140 ã, â 100 ã, 400â 400 ã, å.
27ü 2700-3000 ë. 350 é û î 350 ã, à Â15 ã.
à ÿ.

Å å - 5 ç â ü.


É ò.
ì ñ é é þ, É é à, é û - î 30 Â, ç â î à é, â € à et , et â.
Â: â 110-120 ã, â 120 ã, 500 à 500-550 ã. Å é û î 300 ã.
3000ü 3000-3500 ë.
û, å ì - î et Å û, à.
à ÿ.
Å å - 5 ç â ü.

É ò ÿ.
ò ÿ â ä à et å é, õ , Ñ é é è è " ÿ ÿ.
 û: â 120-140 ã, ,â 100 ã,
400â 400-500 ã.
3000ü 3000-3500 ë.

Î å î à é û. Å û ÿ É û. Î 2 ã â ü. É è 8 ã. Î ü å î õ â, å et, et û, Å et Et And. Et.
 ä et î ÿ ò, î ò ÿ sur û sur- à À, î î ü ÿ é í.
à: ó ò .
Ì ÿ é, ç å 2-3 à.
<< ÿ >>
= È ê þ à =

Å û î ÿ

 1. É ü à ì õ ï ÿ. Î- å и å å
  Å ÿ ì ç õ â, å à. à à ñ ì (é ä, à, å å, É í, î- å ÿ, è ð.), é è þ õ Â ì è. Ò å â
 2. Å å û û
  Å ÿ et ì å. Ó ó é è ÿ î É ò, å ÿ î et ì et ( û À), û, õ et õ. î õ â é û. à - é ò et ì
 3. Õ Â
  É í ÿ ê è ê 1) 115 ã û 2) 175 ã î à 3) 5 ã sur à 4) 7 ã é 5à 5) 0,6 ã ã ãà û û è è è û. À et è de à. Ä î à - 300 ã. 20.à 20. å õ â â â (Â Å) {foto27}
 4. Î- å ÿ… et é
  Î- å ÿ… et õ
 5. à et õ õ î- É û
  ÿ ÿ. Et å í â â Ûé û è . Ò ë, î å, î å å, Å è, ò, k î, å û. Å ò ü î å et à ûé û è ÿ ó à è, ó ü à
 6. 39. å å
  1. å å - å, å Å õ é à à â â è ÿ ÿ ÿ, é ÿ et Î é et å å et è å è. 2. å å ÿ ì ì Î à et õ é,
 7. Å û î ÿ
  1. é í í ü ì ñ ñì Sur à è sur a . 2. å û è å å î ü Î à é k (et õ et et è). 3. à õ ÿ å î ü ì. Î ü å û î et è Î à â
 8. Î- å å
  Ìâ å õ é å é à, å è Î- å î é, à å Å å ë и и. Ó ñ ì é û å å Ò ÿ, å à å à ê ó õ è õ
 9. Å å å
  Et ÿ é et é å ( , ÿ, ÿ, ÿ) âé å et õ k Î, ê è î ÿ, Environ 18% 56%. Ü ÿ ÿ é å Î ÿ, å î ÿ Â Â
 10. Et î ÿ
  ÿ ÿ: 1. å à ì Â õ à â, à â è Â, î à â et â. 2. å et à et è. 3. å et à â. 4. å þ é, õ
 11. Å et î ÿ et Å à
  Et et î ÿ ÿ: 1. Ü ì ì à. 2. ü å и í â. 3. ü et à î- þ è ó. 4. ü å â è þ É è à. Å î ü ì ( É, é,
 12. Å á ì è ì et
  à: 1. î Ì.Ñ. û î ÿ. - Õ .: λ î ê Ê ", - 2006, ð.275-329 É k è: è å è ê å et å Å et ( Ï) ñ Ì å å ò â ü. , ÿ â , Ë, ê è â, è
 13. Å û î ÿ et é è
  1. å ì ì ì; 2. å à ÿ; 3. ü å, å è å Å à è é è. ç õ â î ÿ ÿ Å à à è, î ÿ å å Ì, ì â é û. Ê î à î é é à,
 14. É ð à é î- Î à õ õ
  Î- å å ( Ï) ( ó ñ et et þ þ é à) ê é É ð. à õ õ ñ þ , ò å î ÿ õ â à
 15. Å å et õ.
  Â ä î ÿ é et É ð- è õ â Ò ÿ ì ñ ê þ .. Å ê ì ì î õ õ î é et õ ò à é è é è. Â å 1950-60-õ ã. â
 16. å ÿ ê et ÿ ÿ õ è õ
  Et î- õ é et  ü ÿ ÿ ÿ î Ñ ​​é î ó Et ç É et é è. À â å à ü î ÿ à û et ÿ (å â, å à et ð.). , û û û û ,,,
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com