ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

à à ÿ


õ â. Et ò é å. Ü ÿ â â ò ò à . ü, ÿ ü, Í, å à. Î å â Ñ è û Â, Í, ÿ, ÿ, â (Å à, , È, û, ã, û). À ò ç и,, ó ò à à ì. Î ,,, û û Ò et ò. À et ÿ.
Ü Â È Ä
De ba ÿ ÿ : é ç et 1-2- o à; É ç è é, é; É, é á; Å å å; Å ÿ ç è ñ ì, é, ì, õ õ é, é è.
:: Ç о ο à.
Û: å ( è, ù, ê); Å ñ
ì et é; å; å.
Ò: å, å, å û, ç õ.
Î à: à: å û à è et û î èõ â, ì et ì å, et Å.
Ò: å à - ó, ÿ, ü, et, et ,, è, û.
Å û: î è å û é è; 9ã 9% et è é, à ç î; é é ð; à - â à.
Ò: é et é ð, å è, ó et Ã.
À: å û,,, ì et ÿ. À ç â ( ÿ à, et ð.).
Ò: å û, è þ ó, û .
ó.
À: å û, à ó - î õ к â.
ò: et ö.
û:, ÿ, î, ÿ et ð. - å è, è, è.
Ò: ñ, ó, å ÿ.
Å: å à ç û â, û, è , À ç î õ â, â ,, Le; É ê â å å; Å û, û, ò. Ü - à à.
Ò: ñ, ó, ü, ò, û.

: È: û et û ñ ì ì, Ì é û; et ÿ,, ÿ ü; é é ð; à, ÿ à.
Ò: å, å et å û, ó, û å.
Û, å à, è: û et û å, û, û, å, û.
et û et et: ä, ì, ,, ä, å; Ä, å, ç à.
È è: à Å, é, å, å, î - å è; í, à, ÿ à; Ò í, ç.
Ò: å, å, å û, ö, ó .
: È: é é ñ ì, ì; É å
É, å è; et å, å, å; ð à et õ é.
Ò: é é, å, î.
Û: å et å à - ÿ è; Å - â à.
Ò: å и å û.

À à ü é, î é è î é.
Et û 4 et 4-5 ,,, et à.
Å Þ È É È
I.
É ê: å å å, à ÿ, é.
É ê: et å.
Ä: ï - à à ì å, û å, ñ É, ò.
Ê: è ñ, ì, ð à.
: Í: à ÿ, ü ÿ ñ ñì.
À ü: ð.
Ii.
É ê: à ÿ (à è), é ñ
ì.
É ê: é ê (1/2 à) â 12 â, Ð é é û (à à) ñ 5ì 5 ã à.
Ä: î ì ì ç õ é ç È, â ç à ñ é (à è), ð à.

Í: å å, é ñ ì.
À ü: ð à (à à).
III.
É ê: ü ÿ ñ ñè, à È ÿ, é.
É ê: à.
Ä: î ì ì ç õ é (1/2 ) È), î å, ò é ( ì) et ò , ü ç é é û.
Ê: et å.
: Í: û ç Et ñ Et et, Å, é ñ ì.
À ü: ð à.
Iv.
É ê: ã, é á, î, ì, é.

É ê: é et é ê, è.
Ä: à, å å Et å ó, Å å, é ê, å å.

Ê: î.
: Í: à, à.
À ü: ð.
V.
É ê: à ç û ñ à å, À î ì ì.
É ê: û.
Ä: é í ñ þ à õ, et å, ÿ à, å î ñ ñì.
Ê: ð.
: Í: è å, é ñ ì.
À ü: ð à.
Vi.
É ê: î ó, é á, î, ä.
É ê: ê é.
: Ä: ï é, å å, ò и ò ñ Ì ì, ò ç â.
: Í: à, é ü, ò ñ è è, é ñ ì.
VII.
É ê: ò ç é û, à
, å ñ ì.
É ê: ê é, ì é.
Ä: ï é é, â ç î À ñ ì et â ç î à ñ ì Ì, ð à.
Ê: à ÿ.
: Í: à ÿ, û å, é ñ ì.
À ü: ð.
À ü ü: á ñ 150è 150 ã, ð 30 ã.
Å Þ Î - É Û
É ê: é ð à et é
Û, û et .
É ê: é et é ê (à
À), å å è å ó.
Ì ì, è.
Ä: ï é, é ò î é et Ì ì, è.

Ê: ü è à, è ÿ à, É ð à et é û ñ 20 ã à.
Í: ò ñ ì ì, ò ç Â.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

à à ÿ

 1. à ÿ
  1. å â, î â, É û. 2. å å è, å à õ â ( å, è, û). 3. å à é et ( et Et é î û î - é û). 4. Å Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã et - et â. Ç à
 2. à ÿ è î è
  , È, å ò î- É ï, ì ì å è , Î å â ì. À õ à: et î , - î, ò å è Å û, ÿ å ( û û, é, è, et. D.). Et é å ç é à
 3. à ÿ è î è
  Å et õ ( ì et õ) ò Ü â et é et. Pour sur sur sur è et et et ( ð è, ä ÿ). î ü ì ÿ â î- é, ì et ÿ ê. ü - å õ ë à, å
 4. à ÿ è î è
  Â ì å õ é, , ó þ. Et et û î ÿ Ü ÿ é et é et et. À å ÿ â Et à û û a, Î Et à et ÿ. Et et â é
 5. à ÿ è î è
  --À - î å å à, â å Î ò a, sur à a é û… et Å è þ õ é õ. Î å ò î ì, ì. À ò é é é Ð é õ é (é, é, é). Ó î
 6. à à è à ÿ
  Ü û: ü å ÿ î î et ÿ et à, á õ î, Ü ÿ î è, õ é è é. Ü å et â et Î ÿ. 1.å 1. å ó õ õ ,, ÿ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1: 1.1. Å
 7. Ü ó ì è ì â
  À è ÿ ÿ ÿ û et â Ä è ò å å, å ÿ î. î- õ, î â et é ò É é ä, è ÿ Å õ â. ì, å å å ò å Å ÿ ÿ õ â, à å Ê à D â í
 8. Å è í ÿ
  É ð - î ç õ é à-3 õ ò. Î et ò å ó â å. Et ü et moi. , ,,,,, Â é å, î ÿ î ì et ü é. Î à et à et ,, Å ÿ é ñ, é
 9. Et û è û
  Å è ñé é û î à þ þ Ì ó. Å å è, õ , î ÿ è; Å è ÿ è, å î ü è ü â ó. ì, î ü å et Â
 10. Í ÿ ñ é þ (3500-3600 euros)
  Í ÿ ñ é þ ÿ Ì, ì ì. COMMUNIQUÉ DE PRESSE Ü á 500é 500 ã. 450ü 450 ã. è ( å ÿ). À ÿ, ÿ, 70 ã. IIà II et 220 ã et û II et 220 ã. À ÿ õ â 60 ã. 1à 1 à. Ã é 200 ã. Ð é 50 ã. 400î 400 ã.
 11. à
  Å et ò ü et et Et, a a , û ( ÿ) . Ì, î å ì. û û, (Ð, ä, å, ä, å è). Et et à
 12. à
  Ç - î î ÿ, Et é å î û å. Å ÿ ç è, à, k, É et â, è. Et å û ÿ ÿõ â ,, à, í â, à , ÿ. É ì ò, ð è
 13. Ss À Û
  à à þ ÿ ûé û et â å ñ et Î- î à. à ÿ et Ê ÿ é à et à â Å å õ è õ ê. Ì ì ÿ à ÿ É é
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com