ÿ
Î å
è û
ì
<< ÿ >>

Å þ à ü Et å Et Et Et ÿ


I. é ê: å å å, à ÿ.
É ê: î å ñ ì.

Ê: ð à, è ñ ñì.
Ä: ï é ñ et é é, û
Å å, ü ÿ, å å.
Í: è å å, å å, ã É ç à, ü.
À ü: ð.
Ii. É ê: ê é, à ÿ ÿ
, é ñ ì.
É ê: å ì é.
Ä: ï é ñ è (é), û å Å þé þ, ò ç k (é).
Ê: ð à, è ñ ñì.
Í: û å å ñ ì å, ã É, é.

À ü: ü é.
III. É ê: å å å, à ÿ, é.
É ê: î å ñ ì.
Ä: ï é ñ et é é, Å å ñ ì å, ü.

Ê: ð à.

: Í: et å å ñ ì å, à î é é, é.
À ü: ð.
Iv. Écrit par: é é ò ç õ ö, à , é ñ ì.
É ê: å å.
Ä: ï é é é, à , ÿ ÿ à, ò é.
Ê: ã é.
Í: û å å, å å, é.
À ü: ð.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

Å þ à ü Et å Et Et Et ÿ

 1. Å þ à þ Et å et è
  É ê: ã ñ ì è é, À ÿ ÿ, é. É ê: î å. Ä: é é à ì å, À ,,,,, ,, à, Â. Ê: ð à. : Í: à ÿ ñ ì ì à ì å, Å å, à ñ ì, é ñ ì. À ü:
 2. Å å þ Et et î- É û ( ç)
  I. é ê: î å, ò ñ ì Ì, å ñ ì ì. É ê: ò ç é û ñ et ñ ñ é é. Ê: ð à, î. Ä: and å ñ ì ì (à ) È), å î ñ ì, å. : Í: à ÿ, à ÿ ñ ñé é, é ñ ì. À ü:
 3. Å å þ Et et î- Ûé û ñ I- II à è
  É ê: é ê, à ÿ ( à è), é ñ ì. É ê: et å. Ä: ï é ñ è (à è) É, î å ñ ì å, ò ç k. Ê: ð à. : Í: à ñ ì ì, â é (À è), é ñ ì. À ü: à. É ê:
 4. Å å þ Et å à
  É Í I. ê: é à. É ê: à ÿ à å, ã é ñ ì (ð ç é û), å É ñ ì (ð ç é û). É ê: å å ( et å å) ñ Ì (ð ç é û), ð a. Ä: í ñ et è, à ÿ, É û. ê:
 5. Å å þ è é è
  I. é ê: à ÿ, é ñ ì. É ê: î ó 1 à, ð à. Ä: é í ñ et è, û å, Å å, ò ç k. Ê: è å ç à, é ê ñ ì. : Í: å ç è, ã ñ ì, é ñ ì. À ü: î. Ii. É ê: à
 6. Å þ à þ Et å Ê
  Ê: ð à. Ê: é ñ ì, ò ç â î é . É ê: ê é. Ä: ï é ñ ì à ì å, û Å å, ò ç â. Ê: ð à. : Í: ò, û å ñ ì, é ñ ì. À ü: ð. Ê: ð à. É ê: é ñ ì, ò î
 7. Å þ et é å à
  É ê: à ó (2 ans), ã ñ ì, é. Vous êtes le: 50 ã, ð ç õ é. Ä: é î é (à è), Â ç î à, ü é, å Å et å. Ê: et å. : Í: à ÿ, ä ì ì, ÿ à a a et a. à
 8. Å þ à þ et é é È (76à 76)
  Ê é ê: î - é ã, Å å о и и, к é. É ê: ü ÿ ñ ì. Ä: ï é é, î å ñ ì ì. Ê: ð à. Í: ò é, é ñ ì. À ü: é ê. É ê: à ç û »à å Ò ç é à
 9. Å þ à þ Et é Et à è É è ( à 1à)
  Ê é ê: à ÿ, ò, î. É ê: î. Ä: ï é é é, å ç î À, ò ç â. Ê: î, î ó. Í: à ÿ ÿ ÿ, î ó, î. À ü: î. Ê é ê: à ÿ ÿ, ò, î. É ê: î. Ä: ï é
 10. Å þ à þ Et é Et à è É è (16à 16)
  Î å å ÿ ì é à è é è, ì ì и ì ì é é å û û 1à. É ê: à ÿ , Ò, î. É ê: î, ì é è ì ç è. Ä: ï é é, å ç î à, å
 11. Å È Å È
  Å È Å
 12. Å et et ÿ et Et î ÿ
  Å ÿ ì ì ì et Ì, ì ì et ì, ì Et ñ î é é þ, É þ, à å et ì Et et , a et a. Ó ò à å è à à ó, ò. û, å ò û ÿ è ÿ â
 13. Å û è Et è è ì et î ÿ
  : Á é é; , Ì, þ, è, é, è È - ì, é, é è, þ, â Î ü î - ü, ÿ î à ñ ì ì à, c'est-à-dire ü
 14. Ss Õ È
  à é et â a to. Â å ÿ ü ü ò À è, î ò ñ ì ÿ Et et et et ( ÿ ì ì et et et et). Ç et é ç õ í Et ó 40 i 40-50 p. Î ì õ é, ç Et et è
 15. Å è õ è
  Å Å è è þ Ü, ÿ ü ñ ñì î Î à. ,, Î ò é, à ì å ÿ, î et et, à î, à Å: ü, à ÿ. Ü ò å â Å ,, ,, âé
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com