ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

4. É Ä î ÊÊü Ê î, à et û è et AB, ABC à é ü è Ã â êå. û ñ ü ( å et å) ò ( À ñ é, ì ñ é), å î ò É ñ Ê. Ü î ü é ò et â é ð. É ì ê î ÿ. ,,, Ò et ð à ò ü õ. Et ü et on to, on , î et û et, û û et û, è â õ ê.
Et et ì é Ê ò î õ ÿ. À ò ü î и â âð î à ( et et de à). Et Ê ; ;;;; ,,,,, ò, Å å ð à, î é Î ÿ à é è, î et ç é í. a ò þ.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

4. É Ä î Ê

 1. 1. Å ÅÅ Å
  Å å å ( Ä) - î à Ó ì ì ì ( ð) et Ä (et Ì ì ì). Et å å å î Ä, î Ä î å Ð Ð Ð Ð Ð ì ì. Â õ õ Ä î ÿ Ò î î ÿ, ó î Ü, î Ä
 2. Î- å å
  Í à è a a et õ â ò ò è, è, È, õ î ÿ et And ÿ. Et ì et à à þ þ Î ò à è () ì ì, Î è ÿ â ,,, õ. ò ê
 3. î
  à à î. À ò é ð î à, Î ó: (î, î Å à) (î, Î å à ü) ó ü (î, î å ü) ì (î, î å ì) ... ... et ö ò à, å ó å ÿ. et å? Et ÿ å, û ü? .. ê å ü? ,Ó, ä pour ceci et cela. û
 4. Î: ü ü
  Î ä ä ë à é é Å, ÿ à å (sur à í ü), sur Å Et et î é k î û. À a þ î î î î , Îk î, î õ, ü è, Î et î,, î et et û ü (î î) é ò. Ì ì
 5. î- õ é
  Ì ì, ì ü É è õ ÿ ü ÿ É et å â ì å ÿ . Å ó é è ì î Ü ñ þ î- î ( Ï). 0 0 0,8 - 1,0, Î à é et ó
 6. Et î- å ÿ
  Ü et è et õ â et ÿ ÿ ÿ Û â à. Å å à å è â ÿ, î î ì Ä Â Å à ÿ (15-20 ì To. to.). û
 7. Î û
  à ÿ, ÿ î Ü, ò å et õ é. 1. å et à ó. Å et û å å å, å å Å et î â ü ò ÿ Ó õ é à ÿ. Å
 8. Î à è et
  Â þ þ â à ä ÿ å û. Î ü å î ÿ à. To- Et de et. Ê - î é ð î ÿ à. Ê - î é ò è à, et, de et.
 9. Î- å ÿ
  î- å
 10. Î- å ÿ
  ÿ ÿ ÿ (V) à 4 ë / / í, É é ê (Q) - 5 ë / í, à å V / Q, å ò î- ì , Ì, î 0,8. é é û (ñ "à- Ð ") Ó / ò ÿ ò Î (å и) î и (Å a); Å å ò é
 11. Î- É Ñ
  à à à à à à à à à ‚‚‚ÂÂ, Å à è à ò å ÿ et õ â. ÿ ,, Å ò å û. Et et ÿ ó é ë è è è É â, ì
 12. Å å é è
  Å ÿ ÿ ÿ õ â É et et Et â õ õ. ,, ,,,, Ç é ó ò ì ñ et Na et Na +, Ñl–, ÍSÎ3–, Å on à et ... Å ÿ â ÿé è ÿ â
 13. Î î ÿ î ÿ
  Å et î é et ä ì à et ×. À 2 a 2. É í, é â XIX â. Et Ý. Ì et Ô. ,, Í à å è ( è). Í ò, î å å à ÿ â et à, î ê ó
 14. 10.à 10. à à ì å ( î XXI â.)
  (2 à) í: 1. ÿ ÿ. 2. å et à å
 15. 8.à 8. à î et (XVIII - î XX â. )
  (4 mois) jeudi 1. juin 1. å î õ õ: Å î î- à 2. à à e è e è 2. 2.: í: 1. å å î et Å å Ã â XVè XVIII å- à 2. å û è Î â âet XIX XIXå- à ÿ à Î é, é è û
 16. Å Õ Ê È ͨ Õ É È È À
  â .À., à Ã.Ã., í .À ..., â À.Þ., A, B, C, A, B, C, A. C., Àâ. À.Â., é Ä .., â À.Ã.Ã. À é è; Î ò- ÿ ÿ et Î ÿ î à î Et ó þ à; .Ï..À. a;
 17. 7.à 7. à î è: î- å Å (XVIII - XXî XX â.)
  (4 mois) vendredi 1. janvier: 1 et 2 . Å ÿ á é è 3. û et 2. et 2.å 2. í: 1. è 2. et 2. et et è é û 3. à î et  Et et a a a a a a a. ç õ
 18. Î- Å ß Î À È À moi
  Î- å ÿ î à et ç õ é è, Â et î à. Î- å ÿ ÿ â ü ñ ñ Ì ì ò à ÿ à et à 6 d. Å â î (42
 19. Î- Å ß È Î- Î À È À È
  . Å â õ é ó í Ó å â è â 42-õ é î à Î ü î, ü, ñ ì î- è è è ( î à). 2. î ü å û, Å å è, â Et ó é è û, è
 20. É ä, et ä î à
  à à 28 et 28, et À: é è é. É ä ÿ ñ à et û è 8 î 8- î et. É ä - ñ 8- î î 28-é ü. å
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com