ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Ê ÿ ³ à é ÿ

É é ì ó ó ÿ à É ç ì, et à ÿ º ó. Et et ü ÿ et õ ÷: et ó ç õ k (Ã. Î. à, Ç. Î. à), et ç ¿ è (². Ì. à), et ó à é ³ (À. À. ð). ³ õ ü î î et et ó Ó ÿ õ à õ é:

². ³ et å et ü ó ³. Et ó ü î ÿ è, Et ³ et. ³ î î: et È ê î,, å ü î ÿ è, î Ü.

². ³ et ü ó ó ³ ¿ ÿ, î et ¿ 䳿 a x et. Î î ü ä ÿ ³ å º

². ³ et à º ÿ î ÿ ³. Et ü þ þ et ³ ÿ î î.

É ä, ê ÿ, ³, et Ü ó ä è í, Et î, à ì et . Î ê ü î ÿ ¿ ³ ó Ó ³ à ÿ, ç Î õ é.

Ó et î- î ÿ î ç ì ì õ é, ³ Ü ç ³ ç. Ê º ᒺ è à þ þ ê, æ À ó ³. É å et ÿ à ÿ â à À è. ³í º à Et de a , Å í ç õ à ü ó и é å. ”À º ü ó ü æ et è  ³ º ³ à þ et. À ç ì à ì º ÿ 10è 10.

³ è. Ê, à ÿ Et et et - p et þ þ a, et p et Í- ì à, et å å ü ü ó ç ”, ê õ í. Et þ ÿ, Et ó ÿ, ó et º ¿ ¿, à º Ó ....
Å à º å ³ é è â, Î å et- ü ᒺ ì ¿é: è, ³, Ä, ã. Ì º ÿ õ Ï: ³ é ³ è, é ³ é ä, ³ é ³ è.

Et ¿ ³ ç et È: í ³ î ì, ó î ü â », ", à å ". Ó ¿ º ÿ õ Â. ä:

Ìà Ì. (7 р.) ( , 5º 5 e. º et. º þ, î, ÿ, et.) Å ó, î ã. ³. ( å et ³ º.) À, à, à, ü - å ó ñ ³ è. ð ³. (º: ê, ü, ÿ, ü. ì º: ÿ, à, ð, à, ê.) Å ³. Î å ò? (º: ñ, ñ, à, â.) ò. ³ å. (º: à, ë, î, í, ü.).

Ê õ é ü î Et ó et Î, ä ì 쳺 ÿ ÿ Et ¿ et æ þ ³ et ³ ó x , et î õ â.

Î ³ ó ÿ â ó ³:

- º à ü - à º ó, º ³ et ¿ ÿ, Le; å ÿ º î;

- à ÿ ó î- é ³, ä õ é;

- è ³ õ ÷ à º ³ è, k ÿ ü- ì; ÿ ñ; ÿ é ÿ,; õ â ÿ, â; ÿ â;

- à î º ÿ î ó;

- º à à ó, à Et ³ ÿ, et à, è õ è;

- þ ù ³ , ì, þ;

- à ¿ ³ ü à ³ ¿ ¿, º î þ, à à É ¿ è, à ³ à.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

Ê ÿ ³ à é ÿ

 1. Ê ÿ ó ó ³
  ç ÿ à ÿ. , À à þ ,, , ÿ, î º ì ¿ ³. Ç ÿ ³ ÿ å ç ì ì. Ç å î ü ì ì. ³ ÿ ø å ÿ ó , À ü à ³ õ
 2. Ê ³ ó é ³
  À à º ÿ à k ³ à k î b' a ü ó î ³, ê ó ", î º ¿ ³ È ³ ÿ, é ê [43, ñ. 85]. Ó à ³ à à å º à ê ³ ÿ. ,,, ð þº þ ó à
 3. Ê è ¿ ³ à
  ü- ¿ ³ º ÿ Et et ¿ et. Î à 䳺 à et et, a a Et ü î, ç et ³. À ¿ ³ º ó Ó ³ è, è è, ³, é è, et ÿ é. Ó à ÿ ê ÿ, ê ³
 4. Ê ¿ ³ â ó ³
  À ü º ÿ É ç õ í ³é. º ³ ³ é, º ³ õ ü à é. Et ³ é î et å é, á õ 璺 ÿ, ü et à ³ ³ î. et ó à º ³ ç ç ,, ÿº ÿ
 5. Ê ¿ ³ à
  Ê ¿ ³
 6. ¿ ³ à à k ¿ è
  ¿ ³ à à k ¿
 7. Ê ÿ ³ ¿ ³ ç et ó ó ³
  Ê ÿ ³ ¿ ³ ç et ó ó
 8. ÿ
  Â «³ ÿ ù î ó Å å à þ ÿ. Î º ü î - ç à, ó . Î î ,,, , º î é ò. , ÿ, ÿ º º et î ó - ÿ. - å å, å, å ù î ó,
 9. Et é…
  ¿³ ÿ õ "ó É ñ ó À. õ õ ", õ ë ³ ---- º ò et à ³ é et ¿ è, ̳ à è, ó
 10. î- ³ et ó
  Ó ÿ Et ä et å Î õ à õ â. â å ç Ì à ì õ á à. Et et ÿ ó et ¿ ¿º é ü ÿ (à Ì. ².), Å, å, å, î å ³ å ÿ
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com